Перелік нормативно-правових документів соціального педагога загальноосвітнього та професійно-технічного навчальних закладів

Нормативно-правова документація

 • Посадова інструкція
 • Інструкція з охорони праці
 • Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи /predmety/ocppsr/media/files/Etuchnuj%20kodeks%20socialnoho%20pedahoha(2).doc
 • Конвенція ООН про права дитини
 • Декларація прав людини

Закони України:

 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числавід 01.07. 2010р. № 2394-VІ;
 • Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуваннявід 13.01.2005р. №2342-ІУ /predmety/ocppsr/media/files/Zakon%20pro%20zabezpechennj%20orhanizacijnuh%20-pravovuh%20ymov(1).doc
 • Про освіту від 23 травня 1991 року № 1060-XII (витяг);
 • Про соціальні послуги від 19 червня 2003 року № 966-IV (витяг);
 • Про попередження насильства в сім’ї 15 листопада 2001 року № 2789-III;
 • Про охорону дитинства від 26 квітня 2001 року № 2402-III;
 • Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за належне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими правами від 23 вересня 2010 року № 2556-VI;
 • Про загальну середню освіту від 13 травня 1999 року № 651-XIV (витяг)
 • Про професійно-технічну освіту від10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР (витяг)


Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України:

 • Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини від 24 вересня 2008 р. № 866;
 • Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітейвід 8 жовтня 2008 р. № 905;
 • Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклуваннявід 5 квітня 1994р. № 226 /predmety/ocppsr/media/files/Postanova%20%E2%84%96226%20pro%20socialnuj%20zahustditej-surit.doc
 • Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомевід 22 лютого 2006 р. № 189;
 • Про затвердження Порядку зарахування та використаннякоштів, що підлягають перерахуванню Пенсійнимфондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де особи перебуваютьна повному державному утриманні від 04.03.2004 р. N 269 /predmety/ocppsr/media/files/Postanova%20269.doc

Накази (листи) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

 • Мінсім’ямолодьспорту від 18.11.2008 р. № 4591 Про затвердження Порядку ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • Наказ України від02.07.2009 № 616Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за № 687/16 703);
 • Наказвід 19.10.2001 р. № 691Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
 • Наказ від 20.12.2002 р. №732 Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Наказ від 28.12.2006 р. № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України;
 • Наказ від 30.12.2010 № 1312 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період 2015 року;
 • Наказ від 01.02.2010 р. № 59 Про вживання заходів щодо запобігання насильству над дітьми;
 • Наказ від 29.10.10 №1023 Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту;
 • Наказ від 14.06.2006 р. № 1983 Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • Наказ від 06.12.2010 № 1204 Про затвердження Типових штатів нормативів професійно-технічних навчальних закладів (витяг);
 • Наказ від 01.02.2010 р. № 58 Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 р.;
 • Лист від 13.09.10 № 1/9-623 Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи /predmety/ocppsr/media/files/Podolannj%20zlochunnosti.doc
 • Лист від 09.09.2009 р. №1/9-616 Про розрахунок кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Лист від 17.12,2008 р. №1/9-811 Про здійснення соціально-педагогічного патронажу
 • Лист МОН № 1/9-632 від 11.09.09 р.Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх /predmety/ocppsr/media/files/Lust%20preventuvne%20vuhovannj(1).doc
Кiлькiсть переглядiв: 203

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.