Наші традиції

Свято Першого і Останнього дзвоника;

День Учителя та День Самоврядування;

/Files/images/psh/р.jpeg

/Files/images/psh/44.jpeg

День міста;

/Files/images/psh/л.jpeg

/Files/images/psh/по.jpeg

/Files/images/psh/оо.jpeg

Новорічні свята;

/Files/images/psh/м.jpeg

/Files/images/psh/т.jpeg

Вечір зустрічі з випускниками;

/Files/images/psh/з.jpeg

22 січня – день Соборності України

Інформаційна хвилинка

Щороку 22 сiчня весь український народ iз вдячністю згадує тих героїв, якi боролися за об’єднання усiх нацiонально-демократичних сил українства, хто словом i багнетом намагався вiдродити незалежну Соборну Українську державу. Ідея всеукраїнської єдності формувалася ще з часiв Київської Русi, Галицько-Волинської держави, визвольної вiйни пiд проводом Богдана Хмельницького, Гетьманщини.
Реалiзувалась ця мрiя внаслiдок української революцiї 1917- 1920 рокiв, пiд час якої з великою силою розкрилися свободолюбство i нацiональний дух українського народу, утворилися двi демократичнi держави - Українська Народна Республiка (УНР) та Західноукраїнська Республiка (ЗУНР). Нажаль, двi роз’єднанi держави не могли iснувати як єдиний полiтичний, економiчний органiзм, цьому заважав ряд причин. Не зважаючи на перешкоди, народ України не полишав прагнення до соборизацiї всiх українських земель у власнiй державi.
1 грудня 1918 року представники державного Секретаріату ЗУНР - Левицький, Цегелоський, члени директорiї — Винниченко, Петлюра, Андрiєвський, Швець пiдписали у Фастовi Предвступний договiр про майбутнє об’єднання двох республiк. Цей договiр став першим i основним актом соборностi, викликав схвалення українського загалу.

3 сiчня 1919 року на першому засіданнi Української Народної ради було одностайно прийнято Ухвалу про злуку ЗУНР i УНР. Часописи пiдкреслювали, що тим самим зроблено перший крок на шляху до соборностi українських земель.

Директорія i Рада Народних Мiнiстрiв призначила святкування об’єднання УНР i ЗУНР на 22 сiчня. Мабуть, ця дата не була випадковою, адже вказаний день збiгався з рiчницею iсторичного IV Унiверсалу Цетральної Ради, згідно з яким УНР проголошувалася самостiйною, незалежною державою, отже вiн мав стати днем подвiйного всенародного свята — Незалежностi i Соборностi.
22 сiчня 1919 року на Софіївській площi, бiля пам’ятника гетьману Богдану Хмельницькому, у присутностi десяткiв тисяч киян лiдери УНР і повноважна делегація ЗУНР заявили про свiй непохитний намiр збудувати єдину соборну Українську державу.
З раннього ранку мiсто набуло святкового вигляду. На будинках державних установ майорiли нацiональнi синьо-жовтi прапори, Софiївський майдан прикрашала трiумфальна арка зі старовинними гербами України і Галичини.
В Актi злуки проголошувалося: «Однинi воєдино вливаються століттями відiрванi одна від одної частини Єдиної України, Захiдноукраїнська Народна Республiка (Галичина, Буковина Угорська Русь) i Надднiпрянська Велика Україна. Здiйснилися вiковiчнi мрiї, якими жили, i за якi вмирали кращi сини України. Однинi є єдина, незалежна Українська Республіка».

В.Риндюк молодший науковий спiвробiтник
Уманського краєзнавчого музею.

В.Переяславець

Дзвони в Україні

Задзвонили срібні дзвони в Україні,

Аж по світі по широкім стало чути:

"Зустрічайте Воскресіння день! Віднині

Навік-віки Україні вільній бути!"

Зашумів відвічний Київ прапорами,

Розлилась народу повідь по Подолі,

На майдані, на Софійськім, з корогвами

Зустрічала Україна свято волі.

Україно, нездоланна вища Мати

Володимира, Богдана і Тараса.

Бог тобі призначив жити, не вмирати,

Бути світові як захист і окраса.

Любіть українську мову - Міжнародний День рідної мови

21 лютого відзначається Міжнародний День рідної мови.

Це відносно молоде свято - до календарів усього світу воно ввійшло тільки у 1999 році. І в Україні воно також лише почало писати свою історію, хоча сама проблема української мови на українських землях нараховує кілька століть.

Міжнародний день рідної мови був встановлений з метою вшанування пам'яті загиблих захисників бенгальської мови в Республіці Бангладеш, де 21 лютого 1952 року з нечуваною жорстокістю розстріляли студентів-демонстрантів.

Генеральна конференція ЮНЕСКО проголосила, що щорічно, починаючи з лютого 2000 року, відзначатиметься Міжнародний день рідної мови.

Відзначенням цього дня ЮНЕСКО хотіло привернути світову прогресивну спільноту до безправного становища багатьох поневолених народів, у яких гнобителі намагаються відібрати рідну мову. Проте саме вона є основною ознакою нації, бо формує національний менталітет, є живим свідком історії народу, зберігає його культурні здобутки, є визначальним чинником життя людини і суспільства.

Рідна мова - це одночасно і культура, і оформлення думки. Різноманіття мов є величезним надбанням людської спадщини.

Втрата мови - то втрата самобутності. З метою захисту мов та задоволення мовних інтересів національних меншин Рада Європи розробила та прийняла Європейську Хартію регіональних мов або мов національних меншин, яка ратифікована Верховною Радою України 15 травня 2003 року.

За даними ЮНЕСКО у світі існує 6000 живих мов. Половина з них перебуває на межі зникнення. 96% мов використовує тільки 4% населення. 80% африканських мов не мають писемності. Щорічно вимирає десяток мов, і ця тенденція в майбутньому посилюватиметься. Цей день був установлений, щоб сприяти визнанню й використанню саме рідної мови, особливо це стосується мов національних меншин.

Для виживання мови необхідно, щоб нею говорило щонайменше 100 000 чоловік. У всі часи мови зароджувалися, існували, потім вимирали, іноді навіть не залишивши сліду. Але ніколи раніше вони не зникали настільки швидко. Об'єднання «племен» у державу досягалося на шкоду мовам. Для єдності країни було необхідно примусити людей говорити однією мовою.

З виникненням нових технологій національним меншинам стало ще важче домогтися визнання їхніх мов. Мова, не представлена в Інтернеті більше «не існує» для сучасного світу. Отже, 81% сторінок в Інтернеті опубліковано англійською. Далі з великим відставанням ідуть німецька і японська мови, кожна по 2%, потім французька, іспанська і скандинавські мови, кожна по 1%. Решта всіх мов разом узяті навряд чи становлять 8% веб-сторінок.

За ініціативою «B@bel» ЮНЕСКО створило портал, який дозволяє національним меншинам, що перебувають у несприятливих умовах, дістати доступ до освіти й знань людства. ЮНЕСКО надає допомогу країнам, які хочуть зберегти своє культурне різноманіття, забезпечуючи якісне навчання мов національних меншин. Програма MOST працює над заняттями, покликаними сприяти рівності між різними етнічними групами. Вона прагне запобігати й вирішувати етнічні конфлікти.

Визнання й пошана всіх мов є ключем до збереження миру. Кожна мова самобутня. Вона має власні вислови, які відображають менталітет і звичаї народу. Так само, як і наші імена, ми отримуємо рідну мову від нашої матері в дитинстві. Вона формує нашу свідомість, просочує закладеною в ній культурою.

Навіть притому, що глибоко проникнути в культуру іншої мови дуже важко, знання мов розширює наш кругозір і відкриває перед нами багатообразний світ. Знайомство з носіями інших мов дає можливість дізнатися про наші відмінності, здатне розсіяти страхи перед світом і зробити мислення вільнішим.

Якщо ми користуємося лише однією мовою, частина нашого мозку розвивається менше, наші творчі здібності багато що втрачають. Існує близько 300 слів, які у всіх мовах мають таке саме значення: я, ти, ми, хто, що, немає, все, один, два, великий, довгий, маленький, жінка, чоловік, є, бачити, чути, сонце, місяць і т.д.

Але якщо ми візьмемо інші слова, наприклад, слово терпіння китайською (жень), то воно також позначає терпимість, терплячість...

Якщо французькою je t'aime (я тебе люблю) можна сказати подрузі, дитині, коханому, то це немислимо для інших мов, наприклад, для англійської або італійської, в яких існують різні слова для позначення поняття «любити».

Ще один приклад. В Індії близько 1600 мов і діалектів, ситуація дуже складна. Конституція гарантує всім громадянам право «зберегти» їхні мови, і всі етнічні та релігійні меншини мають право на управління в навчальних закладах. На ділі ж існує мовна ієрархія. Малі мови можуть зникнути, будучи заміненими англійською, яка сприймається як нейтральна мова, символ сучасності і гарного соціального положення.

http://mcun.org.ua/

/Files/images/psh/дщ.jpeg

Свято 8 березня;

Міжнародний день театру

Інформаційний матеріал для проведення виховних заходів, присвячених Міжнародному дню театру.

Міжнародний день театру відзначається 27 березня з 1962 року. Він був заснований у Відні на IX конгресі Міжнародного інституту театру (МІТ) при ЮНЕСКО.

Свято стало традицією. Цього дня даються найкращі спектаклі, до нього приурочуються прем'єри. Міжнародний день театру - не тільки професійне свято майстрів сцени, це свято мільйонів глядачів, пише РИА "Новости".

Діяльність МІТ, згідно з її статутом, має бути направлена на "зміцнення миру і дружби між народами, на розширення творчої співпраці всіх діячів світу". При цьому зв'язок між театрами за допомогою МІТ зводиться в основному до обміну інформацією про нові постановки.

Міжнародний день театру. Він, вміщуючи у своєму феномені все різноманіття культур від Європи до Японії, є універсальною мовою спілкування людини з буттям. Одне з найстаріших мистецтв, він завжди є осмисленням актуального і реакцією на нього. Від древньогрецьких трагіків до Гарольда Пінтера, від старих японських майстрів до Юкіо Місіми, театр залишається надією гуманізму, дає людині шанс зберегти і утвердити гідність, дає шанс на виживання.

Неоціненну роль в утвердженні гідної постави української нації відігравали і продовжують відігравати театри України. Українська театральна традиція напрочуд потужна і багата, згадати хоча б славетні імена таких корифеїв вітчизняної культури як брати Тобілевичі, Марія Заньковецька, Лесь Курбас, Гнат Юра, Наталя Ужвій та безліч інших. Творчі надбання цих митців знаходять своє втілення, продовжують розвиватися у сучасній театральній школі, багатій талановитими особистостями. Починаючи від Садовського, Заньковецької, корифеїв українського театру до Стригуна, Бенюка, Жолдака та багатьох інших, які, продовжуючи світову, утверджують національні традиції українського театру. Молодіжні театри вносять експериментальний струмінь в театральне життя, підтримуючи його гнучкість і змінливість, за що їм дяка і шана.

Наші найщиріші вітання з Міжнародним днем театру усім театральним діячам, театрознавцям та людям, чиє життя і робота пов’язані з театральною сферою.

/Files/images/psh/п.jpeg

Весна Перемоги;

/Files/images/psh/шш.jpeg

Діти України!

Ми, представники учнівської організації «Республіка Росів», звертаємось сьогодні до всієї України з вітанням з нагоди святкування Дня Соборності України та закликаємо всіх:

- «Єднаймося, друзі, заради миру та добробуту нашої держави!

- Пам’ятаймо історію нашого народу та єднаймо свої зусилля задля досягнення нашої єдиної, великої державної мети!

- Відкиньмо всі суперечки, будьмо прикладом у толерантному ставленні один до одного, адже, насправді - всі ми маємо єдині цілі!

- Залучаймо своїх близьких та друзів до взаєморозуміння та спілкування, бо всі ми - українці!

Адже саме ми, молоді громадяни України, в змозі об’єднати країну, саме ми, енергійні та талановиті, закликаємо стояти непохитно на сторожі добробуту свободи й прав нашого народу, саме ми, нове покоління українців, зацікавлені усіма силами боронити свою долю задля світлого майбутнього нашої держави. І ми цього досягнемо! А щоб досягти успіху, ми проводимо у школі разом з друзями, учителями та батьками:

- Акцію «Україна вишивана»

- «Змагання патріотів»

- Учнівські лекторії, конкурси малюнків, конкурси юних знатоків історії держави;

- Відвідуємо музеї, вивчаємо історію рідного краю;

- Простягаємо руку допомоги, проявляємо милосердя, обігріваємо теплом своїх сердець знедолених дітей;

- Збираємося за круглим столом, обговорюємо проблеми сьогодення, робимо висновки, приймаємо правильні рішення. Пам’ятайте, усе, що ми робимо, це – заради нашого майбутнього та неньки -України!

Випускний вечір.

/Files/images/psh/ф.jpeg/Files/images/psh/та.jpeg

/Files/images/psh/ддк.jpeg

Кiлькiсть переглядiв: 306

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.